Müdürler Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Hayati ARDA

Görev : Koordinatör
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1187
TÜ E-Posta : harda@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZKAPI

Görev : Koordinatör Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : barisozkapi@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 111
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1220
TÜ E-Posta : aaytac@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İsmail KILIÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : ismailk@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cenk MISIRLI

Görev : Üye
TÜ E-Posta : cenkm@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa HATİPLER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 24 72 » Dahili : 141
TÜ E-Posta : mustafahatipler@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Süleyman KÖK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1301
TÜ E-Posta : koks@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdoğan BULUT

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2014
TÜ E-Posta : erdoganbulut@trakya.edu.tr