Yök'te " Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı" Düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu tarafından meslek yüksekokullarının mevcut durumunun görüşülmesi amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla "Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı" düzenlendi.

 Çalıştaya Üniversitemiz adına  Üniversitemiz MEYOK Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA, MEYOK Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKAPI katıldılar.

Bir dönem Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulunda görev yapmış olan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in de katıldığı çalıştaya, YÖK Başkanvekilleri Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ve Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan ile birlikte YÖK yetkilileri, Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Denetleme Kurulu üyeleri, üniversitelerin meslek yüksekokulu koordinatörleri, meslek yüksekokullarından sorumlu rektör yardımcıları, meslek yüksekokulu müdürleri, ilgili kamu kurumlarından birer temsilci, ticaret odaları ve sanayiden (TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB) temsilciler, meslek lisesi müdürleri, MYO öğrencileri ve MYO Çalışma Grubu Üyeleri katıldı.

MYO'lar ile ilgili politikaların geliştirilmesinin amaçlandığı çalıştayda ayrıca, Dünya'da mesleki eğitimde yeni eğilimler, organize sanayi bölgeleri ve meslek yüksekokulları, mesleki yeterlilikler ve sektörün mesleki eğitimden beklentileri gibi konular görüşüldü.

İlk kez MYO öğrencilerinin de fikirlerinin alındığı çalıştayda, MYO'ların mevcut durumunu tespit etmek üzere içlerinde akademisyen, idari personel ve sektörden temsilcilerin bulunduğu 13.675 kişiye uygulanan anket sonuçları açıklandı.

 Anket sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

www.yok.gov.tr/documents/10279/39964000/meslek_yuksekokullari_anket_sonuclari.pdf

Çalıştayın açılışında bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması için endüstrinin ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü sadece 4 yıllık lisans programlarının karşılamayacağını belirtirken, MYO mezunlarının bu noktada öneminin ortaya çıktığının altını çizdi.

 

 

"2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında mesleki eğitime ciddi önem atfedilmiştir. 2017 yılında yükseköğretim kurumlarımızda bulunun 868 meslek yüksekokulunda mesleki eğitim alan öğrenci sayımız 2 milyon 566 bindir. Bu rakam yükseköğretimdeki öğrenci sayısının yaklaşık %30'una karşılık gelmektedir.

 

Çalıştay oturumlarının tamamlanması sonrası soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek çalıştaya ilişkin bir genel değerlendirme yapıldı.

 

Genel değerlendirmenin yapılmasının ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve YÖK MYO Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Açıkgöz bir kapanış konuşması gerçekleştirerek çalıştaya ait sonuç bildirgesini katılımcılar ile paylaştı
Ek Resimler
Bu içerik 02.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 69 kez okundu.