Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Üniversitemiz Senatosunun 17 Ağustos 2017 tarih ve 10 sayılı toplansında alınan 01 numaralı karar doğrultusunda Meslek Yüksekokullarının (Uzaktan Eğitim Hariç), 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere başarı notunun hesaplanmasında ”Bağıl  Değerlendirme Sistemi” yerine “Mutlak Değerlendirme Yöntemi’nin (ara sınav notunun %40’ı ,yarıyıl sonunda alınan notun %60’ı alınarak yarıyıl sonu başarı notu 60 olacak şekilde) uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda yüksekokulumuzda 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla, yarıyıl sonu başarı notu 60 olacak şekilde mutlak değerlendirme yöntemi uygulanacaktır.
Bu içerik 06.09.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 185 kez okundu.