3+1 Sıkça Sorulan Sorular

3+1 İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

3+1 Eğitim Modelinin amacı nedir?

Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek olan Meslek Yüksekokullarında, öğrencilerin istihdama yönelik yetişmelerini sağlamak amacı ile Eğitim Öğretimin; 3 döneminin okulda ders, 1 döneminin ise tam zamanlı olarak işletmelerde uygulamalı yapılması ile istihdam edilebilme imkânlarını artırmaktır.

 

 Mesleki uygulamaya ne zaman gidilecek?

Öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gidebilmesi için ilk iki dönem sonundaki genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şartı aranacak olup bu şartı sağlayamamış öğrenciler, işletmelerde yürütülecek olan iş yeri eğitimine gidemeyeceklerdir. Uygulama ile mezuniyete yakın öğrencilerin işletmelere gitmesi sağlanacaktır. İkinci sınıf öğrencilerinin Eğitim Öğretim dönemi içinde yapılacak olan mesleki uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 hafta ve tam zamanlı olarak yapılacaktır.

 

İşletmeye giden öğrenciler alttan ders alabilecekler mi?

İşletmeye giden öğrenciler, devam zorunluluğu olmayan derslerini alttan alabilirler. Öğrencilerin uygun olması durumunda II. Öğretimden ders almaları sağlanacaktır.

 

Edirne dışında işyeri uygulaması olacak mı?

Öğrenci, Meslek Yüksekokullarınca uygun bulunduğu takdirde, Edirne dışında da mesleki uygulama yapabilecektir. Ancak uygulamada öncelik Edirne ili ve ilçelerinde olup, il dışı uygulamalar dar kapsamda çevre illeri kapsayacak şekilde genişletilecektir.

 

İşyerleri ile anlaşma imzalanacak mı?

Öğrencilerin mesleki uygulamaları, Bölüm Başkanlığının teklifi ve Yüksekokul Müdürlüğünün oluru ile uygun işyerlerinde yapmaları sağlanacaktır. Öğrenciler, ders kaydı sonrasında okullarından alacakları kabul formunu işyerlerine onaylatarak bölüm başkanlığına teslim edeceklerdir.

Sigorta primlerini kim ödeyecek?

Mesleki uygulama protokolünün akdedilmesi ile beceri eğitimine işletmelerde devam eden öğrencilerin sigorta primleri SGK hükümlerine göre Trakya Üniversitesi tarafından ödenecektir.

 

Çalışma süresi ne kadar olacak?

Öğrencilerin Mesleki Uygulama için yerleştirildikleri iş yeri şartları, mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladıklarında, çalışacakları işyerlerinin şartları ile eşit olacaktır. Dolayısı ile öğrenciler uygulama eğitimlerini sürdürdükleri işyerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorundadırlar.

 

Çalışma yerlerinde vardiyalı çalışma olabilecek mi?

Öğrencilerin Mesleki Uygulama ile mezun olduktan sonraki iş hayatına hazırlanmalarını sağlamaktır. Özel sektörlerde öncelik gündüz çalışma isteyen şirkete verilecek, ancak karşılıklı mutabakatla öğrenci vardiyalı çalışma yapabileceklerdir.

 

Öğrenci Yerleştirmeleri neye göre yapılacak?

Genel olarak yerleştirmeler, 3+1 Modeli için yazılan bir programla otomatik olarak yapılacaktır, ancak iş yeri şartları, öğrencinin başarı durumu ve öğrencinin gelecekte işe girme durumları göz önüne alınarak bazı yerleştirmeler Bölüm Başkanları tarafından manuel olarak yapılabilecektir.

 

İşyerimi beğenmediğim durumunda ne olacak?

Yönetmelik ve Yönerge hükümleri uygulanacaktır. İşyeri sorumlusu öğretim elemanı ve MYO sorumlu öğretim elemanı ortak karar vereceklerdir. Öğrenci geri çekilebilir, öğrenci dersi bırakabilir, yer değiştirebilir veya şartlara göre uygun çözümler üretilebilir.


 

İşyeri uygulaması esnasında ücret alacak mıyım?

Bu uygulamadan maksat öğrencinin para kazanması değildir. Maksat mezuniyet sonrasında iş hayatına nitelikli bir birey olarak hazır olmasını sağlamaktır. Ancak; 6111 sayılı Torba Kanununa göre,  İşletmelerde mesleki ve teknik eğitim gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının;

  • 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde %30’undan,
  • 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde ise asgari ücretin net tutarının %15’inden aşağı ücret ödenemez hükmü getirilmiştir.

 

İşyeri uygulaması başarılı/başarısız durumu neye göre belirlenecek?

Mesleki uygulama eğitimini yapan öğrenciler başarılı/başarısız (YT/YZ) olarak değerlendirilecek olup, başarılı olmak için 100 üzerinden en az 65 almaları gereklidir. Başarı notu sorumlu öğretim elemanı ve işletme yetkilisi tarafından ortak belirlenecektir. “Mesleki Uygulamalar” dersinin başarısını ölçme ve değerlendirmede aşağıda belirtilen oranlar kullanılır:

a. Öğretim elemanının değerlendirmesi                                % 50

b. İşyeri Eğitim Sorumlusunun değerlendirmesi                   % 50

 

İşyeri uygulamasından başarısız olan öğrenciler ne yapacak?

 “Mesleki Uygulamalar” dersinden başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almak zorunda olacaklardır.

 

İşyerinde çalışıyorum, 3+1 kapsamında aynı işyerinde devam edebilir miyim?

İşyerlerinde staj yapan veya okul dışındaki zamanlarda çalışan öğrenciler, iş yerinin talep etmesi durumunda mesleki uygulamaya aynı iş yerinde devam edebilirler. Şirket yöneticisi veya ilgili kişi tarafından öğrenci talep formu doldurularak, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğüne (e-mail veya faks ile)  ulaştırması yeterli olacaktır.

 

 

Bu içerik 22.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 278 kez okundu.